Factura fiscala

Definitie factura fiscala

Factura fiscala este documentul contabil emis de catre furnizor catre client, ce contine lista cu produsele vandute, respectiv serviciile prestate clientului de catre furnizor in baza unui contract prestabilit sau nu.

Continutul facturii fiscale

Datele ce trebuie sa apara in factura fiscala sunt: serie, numar, data de facturare, datele de identificare fiscala ale furnizorului si ale clientului, lista produselor sau serviciilor, pretul unitar, cantitatea fiecaruia, cota de TVA, totalul partial (fara TVA) si totalul general (cu TVA inclus).

Conform Art. 319 din Noul Cod Fiscal informatiile ce trebuie sa le contina in mod obligatoriu o factura fiscala sunt:

 • Numarul de ordine, in baza uneia sau a mai multor serii fatura identificandu-se in mod unic;
 • Data emiterii facturii;
 • Data la care s-au livrat bunurile/prestat serviciile sau data incasarii unui avans, atunci cand aceasta data este anterioara datei emiterii facturii;
 • Denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau dupa caz codul de identificare fiscala ale personei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
 • Denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit in Romania dar are reprezentat fiscal desemnat si pentru acesta se trece denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA ale reprezentantului fiscal, conf. art. 316;
 • Denumirea/numele, adresa beneficiarului bunurilor/serviciilor si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila ori juridica neimpozabila;
 • Denumirea si cantitatea bunurilor livrate/serviciilor prestate, impreuna cu particularitatile prevazute la art. 266 alin. (3) in definirea bunurilor, pentru mijloace de transport noi ale livrarilor intracomunitare;
 • Baza de impozitare a bunurilor si serviciilor, avansurile facturate (dupa caz), pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si reduceri de pret, pentru cazul in care nu sunt incluse in pretul unitar, cum sunt rabaturile, remizele, risturnele etc.
 • Indicarea cotei de taxa aplicata si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei;
 • Specificatia “autofactura” atunci cand factura este emisa de beneficiar in numele si contul furnizorului;
 • Se face trimitere la dispozitiile art.319 din Noul Cod Fiscal ori din Directiva 112, pentru aplicarea scutirilor de taxa sau alta mentiune prin care rezulta scutirea de taxa pentru livrarea de bunuri sau prestari servicii;
 • Se mentioneaza “taxare inversa” atunci cand clientul este persoana obligata la plata TVA;
 • Se mentioneza “regimul marjei-agentii de turism”, pentru regimul special al agentiilor de turism;
 • Se mentioneaza “regimul marjei-bunuri second-hand”, “regimul marjei-opere de arta” sau “regimul marjei-obiecte de colectie si antichitati” pentru regimurile speciale ale bunurilor second-hand, opere de arta sau obiecte de colectie si antichitati;
 • Se mentioneaza “TVA la incasare” atunci cand exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri sau prestarii de servicii;
 • Se face referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi fiscale sau documente pentru aceeasi operatiune.

Factura fiscala emisa in sistem simplificat prevazuta la alin. (12) si (13) trebuie sa contina minim urmatoarele informatii:

 • Data emiterii;
 • Identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;
 • Suma taxei colectate sau informatiile pentru calcularea acesteia;
 • Specificatia in clar la factura initiala si asupra detaliilor ce se modifica, in cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factura in conformitate cu prevederile alin. (2).
0
Articole similare :

Facturarea recurentă

Ce este facturarea recurentă? Facturarea recurentă reprezintă o tehnică de facturare automată, periodică, prin care comercianții percep în mod automat plăți de la clienții săi, pe baza unui acord prealabil. Acest serviciu implică emiterea regulată a facturilor pentru bunuri şi…
0

Opțiunea de plată prin cod QR inclus pe factură

Facturis Online creează o nouă funcție pentru utilizatorii săi şi anume opțiunea de plată prin cod QR inclus pe factură.  Un simplu scan sau click şi gata! Ce înseamnă acest lucru şi care sunt avantajele? Cu această nouă opțiune de…
0
aplicatie de facturare integrata 100% cu e-Factura