Cand este o factura corect intocmita ? (si factura intocmita gresit)

In activitatea financiar-contabila, pentru persoanele inregistrate in scopuri de TVA, factura este documentul justificativ fundamental in determinarea situatiei TVA.

In mod evident, o tranzactie va fi consemnata intr-o factura, iar aceasta factura trebuie sa fie corect intocmita.

Vom incepe materialul amintind ce se intampla daca o factura nu este corect intocmita. In acest sens, amintim dispozitia Deciziei nr. 5/2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, recurs al procurorului in interesul legii.
ATENTIE !!! Conform acestei decizii, nu se poate deduce TVA, iar cheltuiala cu TVA este o cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit cand acestea sunt aferente unei facturi incorect intocmite.

Cand este o factura emisa corect?

O factura este corect intocmita cand contine elementele minime obligatorii prevazute de art. 155 alin. (19) din Codul fiscal. Conform acestui temei normativ, elementele minime ale unei facturi pentru a fi corect intocmita sunt:

 • a) numarul de ordine, in baza uneia sau a mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
 • b) data emiterii facturii;
 • c) data la care au fost livrate bunurile / au fost prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data este anterioara datei emiterii facturii;
 • d) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
 • e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA ale reprezentantului fiscal;
 • f) denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila ori o persoana juridica neimpozabila;
 • g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA pentru reprezentantul fiscal;
 • h) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile aferente mijloacelor de transport noi pentru livrarile intracomunitare;
 • i) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor ori, dupa caz, avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, inclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret, in cazul in care acestea nu sunt incluse in pretul unitar;
 • j) indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei;
 • k) in cazul in care factura este emisa de beneficiar in numele si in contul furnizorului, mentiunea «autofactura»;
 • l) in cazul in care este aplicabila o scutire de taxa, trimiterea la dispozitiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;
 • m) in cazul in care clientul este persoana obligata la plata TVA, mentiunea «taxare inversa»;
 • n) in cazul in care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, mentiunea «regimul marjei – agentii de turism»;
 • o) daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, una dintre mentiunile «regimul marjei – bunuri second-hand», «regimul marjei – opere de arta» sau «regimul marjei – obiecte de colectie si antichitati», dupa caz;
 • p) in cazul in care exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, mentiunea «TVA la incasare»;
 • r) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeasi operatiune.
0
Articole similare :

Opțiunea de plată prin cod QR inclus pe factură

Facturis Online creează o nouă funcție pentru utilizatorii săi şi anume opțiunea de plată prin cod QR inclus pe factură.  Un simplu scan sau click şi gata! Ce înseamnă acest lucru şi care sunt avantajele? Cu această nouă opțiune de…
0

Pașii necesari pentru a transmite facturile emise în sistemul RO e-Factura

Sistemul RO e-Factura reprezintă o platformă electronică pusă la dispoziție de Ministerul Finanțelor împreună cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, ce permite primirea și prelucrarea facturilor în format electronic structurat de tip XML.   Începand cu 1 ianuarie 2024, operatorii…
0

Utilizarea programului Facturis Online pentru sistemul RO e-Factura

Schimbările din domeniul fiscal sunt o realitate iar obligativitatea operatorilor economici de a trimite facturile emise în sistemul RO e-Factura începând cu 1 ianuarie 2024 este clară. Programul de facturare Facturis Online răspunde la o nevoie reală în respectarea noilor…
0
Ultimele articole RO-eFactura:

Funcționalități e-Factura în varianta gratuită RO-eFactura

Varianta complet gratuită pentru RO e-Factura oferită de programul de facturare Facturis Online, reprezintă o variantă extrem de simplă a procesului de transmitere și primire a facturilor în ceea ce privește sistemul național RO e-Factura. Printr-o simplă apasare a unui…