Bonul de consum

Definirea bonului de consum

Bonul de consum reprezinta documentul justificativ pentru scaderea din gestiunea stocurilor a unor bunuri, pentru eliberarea din magazie, pentru consum a materialelor sau ca document justificativ in evidenta magaziei sau in contabilitate a diverselor produse.

Intocmirea bonului de consum

Documentul se intocmeste in doua exemplare, de entitatea respectiv departamentul care elibereaza bunurile ori de catre solicitant, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum, pe baza programului de productie si a consumurilor normale, sau de alte compartimente ale unitatii, care solicita materiale pentru a fi consumate.

Daca se utilizeaza tehnici de calcul, bonul de consum se poate intocmi intr-un singur exemplar.

De regula bonul de consum (colectiv) se intocmeste pe formulare separate pentru materialele din cadrul aceluiasi cont de materiale, loc de depozitare si loc de consum.

Atunci când materialul solicitat lipseste din depozit se procedeaza astfel:

 1. Pe bonul de consum se completeaza spatiul urmator cu denumirea materialului inlocuitor, dupa obtinerea semnaturilor pe verso a persoanelor autorizate sa aprobe folosirea altor materiale decât cele prevazute in consumurile normale;
 2. Pe bonul de consum (colectiv) se taie cu o linie materialul inlocuit si se semneaza aprobarea inlocuirii, in dreptul rândului respectiv. Dupa ce s-a trecut denumirea materialului inlocuitor se intocmeste un bon de consum separat, aplicându-se un semn distinctiv ( in cazul unitatilor economice) sau materialul inlocuitor se scrie pe un rând liber in acelasi bon de consum.

Coloanele „unitatea de masura” si „cantitatea necesara” de pe rândul 2 se completeaza atunci când se solicita si se elibereaza din magazie materiale cu doua unitati de masura.

Daca in decursul inventarierii magaziei de materiale nu se pot suspenda operatiile de predare-primire, comisia de inventariere are obligatia sa inscrie pe bonul de consum „predat in timpul inventarierii”.

Etapele parcurse de bonul de consum

 1. Semnarea acestuia de catre persoanele autorizate pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);
 2. Aprobarea folosirii altor materiale de catre persoanele autorizate, in cazul inlocuirii materialelor la unitatile economice;
 3. Semnarea (ambelor exempare) de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele la magazia de materiale pentru eliberarea cantitatilor prevazute
 4. Efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica de catre compartimentul financiar-contabil
 5. Arhivarea la compartimentul financiar-contabil

 

Informatii minimale ce trebuie sa le contina bonul de consum

 • denumirea unitatii
 • denumirea formularului
 • produsul/lucrarea (comanda), norma, bucati lansate;
 • numarul documentului, data emiterii (ziua,luna,anul), numarul comenzii;
 • denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea), cantitatea necesara, unitatea de masura (U/M), cantitatea eliberata;
 • pretul unitar sau valoarea (dupa caz);
 • data si semnatura gestionarului si a primitorului.

Bon de consum emis cu programul de gestiune stocuri online Facturis Online:

Model bon de consum emis cu aplicatia Facturis Online de facturare si gestiune online

0
Articole similare :

Totul despre NIR - Nota Intrare Receptie

Nota de intrare receptie si constatare de diferente, mai cunoscuta drept NIR, este documentul pentru receptia bunurilor aprovizionate si, in acelasi timp, este si un document justificativ pentru incarcarea in gestiunea stocurilor. Documentul se intocmeste de catre comisia de receptie…
0

Pașii necesari pentru a transmite facturile emise în sistemul RO e-Factura

Sistemul RO e-Factura reprezintă o platformă electronică pusă la dispoziție de Ministerul Finanțelor împreună cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, ce permite primirea și prelucrarea facturilor în format electronic structurat de tip XML.   Începand cu 1 ianuarie 2024, operatorii…
0

Utilizarea programului Facturis Online pentru sistemul RO e-Factura

Schimbările din domeniul fiscal sunt o realitate iar obligativitatea operatorilor economici de a trimite facturile emise în sistemul RO e-Factura începând cu 1 ianuarie 2024 este clară. Programul de facturare Facturis Online răspunde la o nevoie reală în respectarea noilor…
0
Ultimele articole RO-eFactura:

Funcționalități e-Factura în varianta gratuită RO-eFactura

Varianta complet gratuită pentru RO e-Factura oferită de programul de facturare Facturis Online, reprezintă o variantă extrem de simplă a procesului de transmitere și primire a facturilor în ceea ce privește sistemul național RO e-Factura. Printr-o simplă apasare a unui…