Bonul de consum

Definirea bonului de consum

Bonul de consum reprezinta documentul justificativ pentru scaderea din gestiunea stocurilor a unor bunuri, pentru eliberarea din magazie, pentru consum a materialelor sau ca document justificativ in evidenta magaziei sau in contabilitate a diverselor produse.

Intocmirea bonului de consum

Documentul se intocmeste in doua exemplare, de entitatea respectiv departamentul care elibereaza bunurile ori de catre solicitant, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum, pe baza programului de productie si a consumurilor normale, sau de alte compartimente ale unitatii, care solicita materiale pentru a fi consumate.

Daca se utilizeaza tehnici de calcul, bonul de consum se poate intocmi intr-un singur exemplar.

De regula bonul de consum (colectiv) se intocmeste pe formulare separate pentru materialele din cadrul aceluiasi cont de materiale, loc de depozitare si loc de consum.

Atunci când materialul solicitat lipseste din depozit se procedeaza astfel:

 1. Pe bonul de consum se completeaza spatiul urmator cu denumirea materialului inlocuitor, dupa obtinerea semnaturilor pe verso a persoanelor autorizate sa aprobe folosirea altor materiale decât cele prevazute in consumurile normale;
 2. Pe bonul de consum (colectiv) se taie cu o linie materialul inlocuit si se semneaza aprobarea inlocuirii, in dreptul rândului respectiv. Dupa ce s-a trecut denumirea materialului inlocuitor se intocmeste un bon de consum separat, aplicându-se un semn distinctiv ( in cazul unitatilor economice) sau materialul inlocuitor se scrie pe un rând liber in acelasi bon de consum.

Coloanele „unitatea de masura” si „cantitatea necesara” de pe rândul 2 se completeaza atunci când se solicita si se elibereaza din magazie materiale cu doua unitati de masura.

Daca in decursul inventarierii magaziei de materiale nu se pot suspenda operatiile de predare-primire, comisia de inventariere are obligatia sa inscrie pe bonul de consum „predat in timpul inventarierii”.

Etapele parcurse de bonul de consum

 1. Semnarea acestuia de catre persoanele autorizate pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);
 2. Aprobarea folosirii altor materiale de catre persoanele autorizate, in cazul inlocuirii materialelor la unitatile economice;
 3. Semnarea (ambelor exempare) de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele la magazia de materiale pentru eliberarea cantitatilor prevazute
 4. Efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica de catre compartimentul financiar-contabil
 5. Arhivarea la compartimentul financiar-contabil

 

Informatii minimale ce trebuie sa le contina bonul de consum

 • denumirea unitatii
 • denumirea formularului
 • produsul/lucrarea (comanda), norma, bucati lansate;
 • numarul documentului, data emiterii (ziua,luna,anul), numarul comenzii;
 • denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea), cantitatea necesara, unitatea de masura (U/M), cantitatea eliberata;
 • pretul unitar sau valoarea (dupa caz);
 • data si semnatura gestionarului si a primitorului.

Bon de consum emis cu programul de gestiune stocuri online Facturis Online:

Model bon de consum emis cu aplicatia Facturis Online de facturare si gestiune online

0
Articole similare :

La ce foloseste data scadenta in facturi?

In factura exista doua date foarte importante: Data emiterii este data la care se emite factura si data la care se inregistreaza/declara in contabilitate (in situatiile contabile). Data scadenta data scadenta este data pana la care clientul poate achita acea…
0

Registre contabile 2020: Ce registre sunt obligatorii pentru firma ta

Companiile sunt obligate să întocmească și să țină anumite registre, așa cum prevede legislația în vigoare. Cele mai importante dintre ele sunt registrele contabile, despre care scriem astăzi. Pe partea de contabilitate, orice companie trebuie să aibă trei mari registre,…
0