Functii API

Adaugarea Bonurilor

Metoda de adaugare a documentelor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_bill.php

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

xml_string – textul xml ce contine datele de logare si datele bonului

Citeste continuarea

0

Adaugarea Chitantelor

Metoda de adaugare a documentelor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_receipt.php

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

xml_string – textul xml ce contine datele de logare si datele chitantei

Citeste continuarea

0

Adaugarea NIR-ului

Metoda de adaugare a documentelor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_nir.php

Iata mai jos modul de apelare al acestei metode

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

xml_string – textul xml ce contine datele de logare si NIR-ul cu produse

In cazul in care datele sunt furnizate corect, se introduce documentul in sistem si se intoarce PDF-ul pentru listare ori salvare
Citeste continuarea

0

Listarea / Salvarea Facturilor, Proformelor, Avizelor, Chitante

Metoda de salvare a facturilor, proformelor si avizelor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/print_invoice.php

Iata mai jos modul de apelare al acestei metode

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

xml_string – textul xml ce contine datele de logare si datele produsului

In cazul in care datele sunt furnizate corect, se returneaza documentul in format pdf
Citeste continuarea

0

Modificarea statusului Facturilor, Proformelor, Avizelor

Metoda de modificare a statusului facturilor, proformelor si avizelor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/modify_invoice.php

Iata mai jos modul de apelare al acestei metode

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

xml_string – textul xml ce contine datele de logare si datele produsului

In cazul in care datele sunt furnizate corect, se modifica statusul si se intoarce un mesaj de succes

In cazul in care apare o eroare aceasta va fi listata ca in exemplele urmatoare:

Eroare: 10 – Trebuie sa completati seria documentului
Eroare: 11 – Trebuie sa completati numarul documentului

Va prezentam mai jos modul de apelare al acestei metode in PHP:

$xml_string='<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<addInvoice>
 <login>
    <pass>!parola_primita_de_la_facturis_online!</pass>
 </login>  
 <invoice>
   <office></office>
   <type>F</type>
   <series>XXXX</series>
   <number>3</number>
	 <status>Anulata</status>
 </invoice>
</addInvoice>';
 
 $curl_options = array(
 CURLOPT_URL => "https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/modify_invoice.php",
 CURLOPT_POST => true,
 CURLOPT_POSTFIELDS => "xml_string=$xml_string",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_HEADER => false,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5
);
 
$curl = curl_init();
curl_setopt_array( $curl, $curl_options );
$result = curl_exec( $curl );

 //daca raspunsul este o eroare
if (strrpos($result, "Eroare") !== false){
 echo $result;
 die;
}
  echo $result;
  die;

si descrierea tag-urilor XML:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<addInvoice>
 <login>
    <pass>!parola_primita_de_la_facturis_online!</pass>
	  <!-- cod unic firma generat din facturis-online.ro - obligatoriu -->
 </login>  
 <invoice>
   <office></office>
	 <!-- denumire punct de lucru din facturis-online.ro - optional -->
   <type>F</type>
	 <!-- tipul documentului (F - factura, P - proforma, A - aviz) - obligatoriu -->
   <series>XXXX</series>
	 <!-- seria documentului - obligatoriu -->
   <number>3</number>
	 <!-- numarul documentului - obligatoriu -->
	 <status>Anulata</status>
	 <!-- statusul documentului (Factura - Emisa,Platita,Partial Platita,Anulata; Proforma - Emisa,Transformata,Anulata; Aviz - Emisa,Anulata) - obligatoriu -->
 </invoice>
</addInvoice>

0

Modificarea Produselor

Metoda de modificare a produselor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/modify_products.php

Iata mai jos modul de apelare al acestei metode

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

xml_string – textul xml ce contine datele de logare si datele produsului

In cazul in care datele sunt furnizate corect, se modifica produsul si se intoarce un mesaj de succes
Citeste continuarea

0

Modificarea Clientilor

Metoda de modificare a clientilor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/modify_clients.php

Iata mai jos modul de apelare al acestei metode

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

xml_string – textul xml ce contine datele de logare si datele clientului

In cazul in care datele sunt furnizate corect, se modifica clientul si se intoarce un mesaj de succes

In cazul in care apare o eroare aceasta va fi listata ca in exemplele urmatoare:
Citeste continuarea

0

Adaugarea Produselor

Metoda de adaugare a produselor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_products.php

Iata mai jos modul de apelare al acestei metode

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

xml_string – textul xml ce contine datele de logare si datele produsului

In cazul in care datele sunt furnizate corect, se introduce produsul si se intoarce un mesaj de succes

In cazul in care apare o eroare aceasta va fi listata ca in exemplele urmatoare:

Eroare: 5 – Trebuie completat codul produsului
Eroare: 6 – Trebuie completat numele produsului

Va prezentam mai jos modul de apelare al acestei metode in PHP:

$xml_string='<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<addProduct>
  <login>
     <pass>!parola_primita_de_la_facturis_online!</pass>
  </login>  
  <product>
    <productId>3</productId>
    <productName>produs3</productName>
    <unit>buc</unit>
    <unitPrice>50</unitPrice>
    <unitPriceWithVAT>50</unitPriceWithVAT>
    <VATproc>24</VATproc>
    <currency>RON</currency>
    <type>Produs</type>
    <category>categorie</category>
    <obs>observatii</obs>

    <obs1>observatii</obs1>
    <obs2>observatii</obs2>
    <SKU>codul SKU</SKU>
    <code>alt cod diferit de EAN</code>

  </product>
</addProduct>';
 
 $curl_options = array(
  CURLOPT_URL => "https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_products.php",
  CURLOPT_POST => true,
  CURLOPT_POSTFIELDS => "xml_string=$xml_string",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_HEADER => false,
  CURLOPT_TIMEOUT => 30,
  CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5
 );
 
 $curl = curl_init();
 curl_setopt_array( $curl, $curl_options );
 $result = curl_exec( $curl );

 //daca raspunsul este o eroare
 if (strrpos($result, "Eroare") !== false){
  echo $result;
  die;
 }

  echo $result;
  die;

si descrierea tag-urilor XML:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<addProduct>
  <login>
     <pass>!parola_primita_de_la_facturis_online!</pass>
		 <!-- cod unic firma generat din facturis-online.ro - obligatoriu -->
  </login>  
  <product>
    <productId>3</productId>
		<!-- cod unic produs - obligatoriu -->
    <productName>produs3</productName>
		<!-- nume produs - obligatoriu -->
    <unit>buc</unit>
		<!-- unitate de masura - optional -->
    <unitPrice>50</unitPrice>
		<!-- pret unitar fara TVA - optional -->
    <unitPriceWithVAT>50</unitPriceWithVAT>
		<!-- pret unitar cu TVA - optional -->
    <VATproc>24</VATproc>
		<!-- procent TVA - optional -->
    <currency>RON</currency>
		<!-- moneda TVA - optional -->
    <type>Produs</type>
		<!-- moneda Produs, Altceva, Inactiv - optional -->
    <category>categorie</category>
		<!-- categorie - optional -->
    <obs>observatii</obs>
		<!-- observatii - optional -->

	<obs1>observatii suplimentare</obs1>
		<!-- observatii suplimentare - optional -->
	<obs2>observatii suplimentar</obs2>
		<!-- observatii suplimentare - optional -->
	<SKU>codul SKU al produsului</SKU>
		<!-- codul SKU al produsului - optional -->
	<code>alt cod diferit de EAN al produsului</code>
		<!-- alt cod diferit de EAN al produsului - optional -->
  </product>
</addProduct>

0

Adaugarea Clientilor

Metoda de adaugare a clientilor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_clients.php

Iata mai jos modul de apelare al acestei metode

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

xml_string – textul xml ce contine datele de logare si datele clientului

In cazul in care datele sunt furnizate corect, se introduce clientul si se intoarce un mesaj de succes
In cazul in care apare o eroare aceasta va fi listata ca in exemplele urmatoare:
Citeste continuarea

0

Adaugarea Facturilor, Proformelor, Avizelor

Metoda de adaugare a documentelor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_invoice.php

Iata mai jos modul de apelare al acestei metode

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

xml_string – textul xml ce contine datele de logare si factura cu produse

In cazul in care datele sunt furnizate corect, se introduce documentul in sistem si se intoarce PDF-ul pentru listare ori salvare

In cazul in care apare o eroare aceasta va fi listata ca in exemplele urmatoare:

Eroare: 4 – Autentificare client esuata

Eroare: 12 – Data emiterii nu este valida

Eroare: 16 – Trebuie completat Cod Fiscal/CNP

Eroare: 27 – Valoarea TVA trebuie sa fie numerica! – nodul: n

Va prezentam mai jos modul de apelare al acestei metode in PHP:

$xml_string='<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<addInvoice>
  <login>
     <pass>!parola_primita_de_la_facturis_online!</pass>
  </login>  
  <invoice>
    <office></office>
    <administration></administration> 
    <type>A</type>
    <series>XXXX</series>
    <number>3</number>
    <issueDate>2013-06-11 08:00:00</issueDate>
    <dueDate>2013-06-11</dueDate>
    <currency>RON</currency>
    <client>client</client>
    <clientType>Juridica</clientType>
    <registerNumber>J/1981/2134</registerNumber>
    <taxCode>ro 123455</taxCode>
    <address>Adresa</address>
    <county>Judet</county>
    <bankAccount>roncb343432xxxx</bankAccount>
    <bank>banca</bank>
    <representative>delegat</representative>
    <representativeId>xx324234</representativeId>
    <deliveryPerson>persoana de livrare</deliveryPerson>
    <observations>...</observations>
    <VATrate>24%</VATrate>
    <paymentType>Ordin de Plata</paymentType>
		<Status>Emisa</Status>
    <products>
      <product>
        <productId>12345</productId>
        <productName>produs1</productName>
        <unit>buc</unit>
        <amount>2</amount>
        <unitPrice>6</unitPrice>
        <value>12</value>
        <VAT>2.88</VAT>
        <discount>0</discount>
        <productCodEan></productCodEan>
        <productCodSku></productCodSku>
        <productAltCod></productAltCod>
        <sincStocField></sincStocField>
      </product>
      <product>
        <productId>123456</productId>
        <productName>produs2</productName>
        <unit>buc</unit>
        <amount>1</amount>
        <unitPrice>120</unitPrice>
        <value>120</value>
        <VAT>28.80</VAT>
        <discount>0</discount> 
        <productCodEan></productCodEan>
        <productCodSku></productCodSku>
        <productAltCod></productAltCod>
        <sincStocField></sincStocField>				
      </product>
      <product>
        <productId>1234567</productId>
        <productName>produs3</productName>
        <unit>buc</unit>
        <amount>3</amount>
        <unitPrice>50</unitPrice>
        <value>150</value>
        <VAT>36</VAT>
        <discount>6</discount>
        <productCodEan></productCodEan>
        <productCodSku></productCodSku>
        <productAltCod></productAltCod>
        <sincStocField></sincStocField>				
      </product>
    </products>
  </invoice>
</addInvoice>';
 
 $curl_options = array(
  CURLOPT_URL => "https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_invoice.php",
  CURLOPT_POST => true,
  CURLOPT_POSTFIELDS => "xml_string=$xml_string",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_HEADER => false,
  CURLOPT_TIMEOUT => 30,
  CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5
 );
 
 $curl = curl_init();
 curl_setopt_array( $curl, $curl_options );
 $result = curl_exec( $curl );

 //daca raspunsul este o eroare
 if (strrpos($result, "Eroare") !== false){
  echo $result;
  die;
 }
 
  header('Cache-Control: public');
  header('Content-type: application/pdf');
  //daca se doreste salvata
  //header('Content-Disposition: attachment; filename="invoice.pdf"');
  //daca se doreste vizualizata
  header('Content-Disposition: inline; filename="invoice.pdf"');
  header('Content-Length: '.strlen($result));
  echo $result;
  die; 

si descrierea tag-urilor XML:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<addInvoice>
  <login>
     <pass>!parola_primita_de_la_facturis_online!</pass>
		 <!-- cod unic firma generat din facturis-online.ro - obligatoriu -->
  </login>  
  <invoice>
    <office></office>
		<!-- denumire punct de lucru din facturis-online.ro - optional -->
    <administration></administration>
		<!-- denumire gestiune din facturis-online.ro - optional -->  
    <type>A</type>
		<!-- tipul documentului (F - factura, P - proforma, A - aviz) - obligatoriu -->
    <series>XXXX</series>
		<!-- seria documentului - optional -->
    <number>3</number>
		<!-- numarul documentului - optional -->
    <issueDate>2013-06-11 08:00:00</issueDate>
		<!-- data emiterii in format (AAAA-LL-ZZ HH:MM:SS) - obligatoriu -->
    <dueDate>2013-06-11</dueDate>
		<!-- data scadenta in format (AAAA-LL-ZZ) - obligatoriu -->
    <currency>RON</currency>
		<!-- moneda - obligatoriu -->
    <client>client</client>
		<!-- numele complet al clientului - obligatoriu -->
    <clientType>Juridica</clientType>
		<!-- tipul clientului (persoana <Juridica, Fizica>) - obligatoriu -->
    <registerNumber>J/1981/2134</registerNumber>
		<!-- Nr. Reg. Comertului (pt. persoane juridice) / CI (pt. persoane fizice) - obligatoriu -->
    <taxCode>ro 123455</taxCode>
		<!-- Cod Fiscal (pt. persoane juridice) /CNP (pt. persoane fizice) - obligatoriu -->
    <address>Adresa</address>
		<!-- adresa clientului - obligatoriu -->
    <county>Judet</county>
		<!-- judetul clientului - obligatoriu -->
    <bankAccount>roncb343432xxxx</bankAccount>
		<!-- contul bancar al clientului - optional -->
    <bank>banca</bank>
		<!-- banca clientului - optional -->
    <representative>delegat</representative>
		<!-- delegat - optional -->
    <representativeId>xx324234</representativeId>
		<!-- act delegat - optional -->
    <deliveryPerson>persoana de livrare</deliveryPerson>
		<!-- persoana livrare - optional -->
    <observations>...</observations>
		<!-- observatii - optional -->
    <VATrate>24%</VATrate>
		<!-- cota tva (text ex: 24%, 9%, Scutit de TVA ) - optional -->
    <paymentType>Ordin de Plata</paymentType>
		<!-- modalitate de plata (Bon Fiscal,Card,Card Partial,Chitanta (cash),Chitanta Partial,Chitanta (ramburs),Fila CEC,Ordin Bancar,Ordin de Plata,Ramburs,Ramburs in cont,Ramburs cash) - optional -->
    <Status>Emisa</Status>
		<!-- starea documentului: pt. Factura (Emisa, Platita, Partial Platita, Anulata), pt. Proforma (Emisa, Transformata), pt. Aviz (Emisa, Anulata) -->
		<products>
      <product>
        <productId>12345</productId>
				<!-- id produs FO - optional -->
        <productName>produs1</productName>
				<!-- nume produs - obligatoriu -->
        <unit>buc</unit>
				<!-- unitate de masura - obligatoriu -->
        <amount>2</amount>
				<!-- cantitate - obligatoriu -->
        <unitPrice>6</unitPrice>
				<!-- pret unitar fara TVA - obligatoriu -->
        <value>12</value>
				<!-- valoare totala fara TVA - obligatoriu -->
        <VAT>2.88</VAT>
				<!-- valoare TVA - obligatoriu -->
        <discount>0</discount>
				<!-- discount - suma ce va fi scazuta din valoarea totala cu TVA - obligatoriu -->
        <productCodEan></productCodEan>
				<!-- codul EAN - optional -->
        <productCodSku></productCodSku>
				<!-- codul SKU - optional -->
        <productAltCod></productAltCod>
				<!-- alt cod suplimentar - optional -->
        <sincStocField></sincStocField>					
				<!-- campul dupa care se face identificarea produsului in facturis online valori posibile (productId, productCodEan, productCodSku, productAltCod) - implicit identificarea se face dupa numele produsului - optional -->
      </product>
    </products>
  </invoice>
</addInvoice>	


0
Page 1 of 2 12