Functii API

Adaugarea Bonurilor

Metoda de adaugare a documentelor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_bill.php Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii: xml_string – textul xml ce contine datele de logare si datele bonului (mai mult…)
0

Adaugarea Chitantelor

Metoda de adaugare a documentelor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_receipt.php Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii: xml_string – textul xml ce contine datele de logare si datele chitantei (mai mult…)
0

Adaugarea NIR-ului

Metoda de adaugare a documentelor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_nir.php Iata mai jos modul de apelare al acestei metode Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii: xml_string - textul xml ce contine datele de logare si NIR-ul cu produse In cazul in care datele sunt furnizate corect, se introduce documentul in sistem si se intoarce PDF-ul pentru listare ori salvare (mai mult…)
0

Listarea / Salvarea Facturilor, Proformelor, Avizelor, Chitante

Metoda de salvare a facturilor, proformelor si avizelor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/print_invoice.php Iata mai jos modul de apelare al acestei metode Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii: xml_string - textul xml ce contine datele de logare si datele produsului In cazul in care datele sunt furnizate corect, se returneaza documentul in format pdf (mai mult…)
0

Modificarea statusului Facturilor, Proformelor, Avizelor

Metoda de modificare a statusului facturilor, proformelor si avizelor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/modify_invoice.php Iata mai jos modul de apelare al acestei metode Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii: xml_string - textul xml ce contine datele de logare si datele produsului In cazul in care datele sunt furnizate corect, se modifica statusul si se intoarce un mesaj de succes In cazul in care apare o eroare aceasta va fi listata ca in exemplele urmatoare: Eroare: 10 - Trebuie sa completati seria documentului Eroare: 11 - Trebuie sa completati numarul documentului ... Va prezentam mai jos modul de apelare al acestei metode in PHP: $xml_string=\'&lt?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\"?> &ltaddInvoice> &ltlogin> &ltpass>!parola_primita_de_la_facturis_online!&lt/pass> &lt/login> &ltinvoice> &ltoffice>&lt/office> &lttype>F&lt/type> &ltseries>XXXX&lt/series> &ltnumber>3&lt/number> &ltstatus>Anulata&lt/status> &lt/invoice> &lt/addInvoice>\'; $curl_options = array( CURLOPT_URL => \"https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/modify_invoice.php\", CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => \"xml_string=$xml_string\", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5 ); $curl = curl_init(); curl_setopt_array( $curl, $curl_options ); $result = curl_exec( $curl ); //daca raspunsul este o eroare if (strrpos($result, \"Eroare\") !== false){ echo $result; die; } echo $result; die; si descrierea tag-urilor XML: &lt?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\"?> &ltaddInvoice> &ltlogin> &ltpass>!parola_primita_de_la_facturis_online!&lt/pass> &lt!-- cod unic firma generat din facturis-online.ro - obligatoriu --> &lt/login> &ltinvoice> &ltoffice>&lt/office> &lt!-- denumire punct de lucru din facturis-online.ro - optional --> &lttype>F&lt/type> &lt!-- tipul documentului (F - factura, P - proforma, A - aviz) - obligatoriu --> &ltseries>XXXX&lt/series> &lt!-- seria documentului - obligatoriu --> &ltnumber>3&lt/number> &lt!-- numarul documentului - obligatoriu --> &ltstatus>Anulata&lt/status> &lt!-- statusul documentului (Factura - Emisa,Platita,Partial Platita,Anulata; Proforma - Emisa,Transformata,Anulata; Aviz - Emisa,Anulata) - obligatoriu --> &lt/invoice> &lt/addInvoice> hljs.initHighlightingOnLoad();
0

Modificarea Produselor

Metoda de modificare a produselor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/modify_products.php Iata mai jos modul de apelare al acestei metode Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii: xml_string - textul xml ce contine datele de logare si datele produsului In cazul in care datele sunt furnizate corect, se modifica produsul si se intoarce un mesaj de succes (mai mult…)
0

Modificarea Clientilor

Metoda de modificare a clientilor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/modify_clients.php Iata mai jos modul de apelare al acestei metode Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii: xml_string - textul xml ce contine datele de logare si datele clientului In cazul in care datele sunt furnizate corect, se modifica clientul si se intoarce un mesaj de succes In cazul in care apare o eroare aceasta va fi listata ca in exemplele urmatoare: (mai mult…)
0

Adaugarea Produselor

Metoda de adaugare a produselor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_products.php Iata mai jos modul de apelare al acestei metode Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii: xml_string - textul xml ce contine datele de logare si datele produsului In cazul in care datele sunt furnizate corect, se introduce produsul si se intoarce un mesaj de succes In cazul in care apare o eroare aceasta va fi listata ca in exemplele urmatoare: Eroare: 5 - Trebuie completat codul produsului Eroare: 6 - Trebuie completat numele produsului ... Va prezentam mai jos modul de apelare al acestei metode in PHP: $xml_string=\'&lt?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\"?> &ltaddProduct> &ltlogin> &ltpass>!parola_primita_de_la_facturis_online!&lt/pass> &lt/login> &ltproduct> &ltproductId>3&lt/productId> &ltproductName>produs3&lt/productName> &ltunit>buc&lt/unit> &ltunitPrice>50&lt/unitPrice> &ltunitPriceWithVAT>50&lt/unitPriceWithVAT> &ltVATproc>24&lt/VATproc> &ltcurrency>RON&lt/currency> &lttype>Produs&lt/type> &ltcategory>categorie&lt/category> &ltobs>observatii&lt/obs> &ltobs1>observatii&lt/obs1> &ltobs2>observatii&lt/obs2> &ltSKU>codul SKU&lt/SKU> &ltcode>alt cod diferit de EAN&lt/code> &lt/product> &lt/addProduct>\'; $curl_options = array( CURLOPT_URL => \"https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_products.php\", CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => \"xml_string=$xml_string\", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5 ); $curl = curl_init(); curl_setopt_array( $curl, $curl_options ); $result = curl_exec( $curl ); //daca raspunsul este o eroare if (strrpos($result, \"Eroare\") !== false){ echo $result; die; } echo $result; die; si descrierea tag-urilor XML: &lt?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\"?> &ltaddProduct> &ltlogin> &ltpass>!parola_primita_de_la_facturis_online!&lt/pass> &lt!-- cod unic firma generat din facturis-online.ro - obligatoriu --> &lt/login> &ltproduct> &ltproductId>3&lt/productId> &lt!-- cod unic produs - obligatoriu --> &ltproductName>produs3&lt/productName> &lt!-- nume produs - obligatoriu --> &ltunit>buc&lt/unit> &lt!-- unitate de masura - optional --> &ltunitPrice>50&lt/unitPrice> &lt!-- pret unitar fara TVA - optional --> &ltunitPriceWithVAT>50&lt/unitPriceWithVAT> &lt!-- pret unitar cu TVA - optional --> &ltVATproc>24&lt/VATproc> &lt!-- procent TVA - optional --> &ltcurrency>RON&lt/currency> &lt!-- moneda TVA - optional --> &lttype>Produs&lt/type> &lt!-- moneda Produs, Altceva, Inactiv - optional --> &ltcategory>categorie&lt/category> &lt!-- categorie - optional --> &ltobs>observatii&lt/obs> &lt!-- observatii - optional --> &ltobs1>observatii suplimentare&lt/obs1> &lt!-- observatii suplimentare - optional --> &ltobs2>observatii suplimentar&lt/obs2> &lt!-- observatii suplimentare - optional --> &ltSKU>codul SKU al produsului&lt/SKU> &lt!-- codul SKU al produsului - optional --> &ltcode>alt cod diferit de EAN al produsului&lt/code> &lt!-- alt cod diferit de EAN al produsului - optional --> &lt/product> &lt/addProduct> hljs.initHighlightingOnLoad();
0

Adaugarea Clientilor

Metoda de adaugare a clientilor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_clients.php Iata mai jos modul de apelare al acestei metode Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii: xml_string - textul xml ce contine datele de logare si datele clientului In cazul in care datele sunt furnizate corect, se introduce clientul si se intoarce un mesaj de succes In cazul in care apare o eroare aceasta va fi listata ca in exemplele urmatoare: (mai mult…)
0

Adaugarea Facturilor, Proformelor, Avizelor

Metoda de adaugare a documentelor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_invoice.php Iata mai jos modul de apelare al acestei metode Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii: xml_string - textul xml ce contine datele de logare si factura cu produse In cazul in care datele sunt furnizate corect, se introduce documentul in sistem si se intoarce PDF-ul pentru listare ori salvare In cazul in care apare o eroare aceasta va fi listata ca in exemplele urmatoare: Eroare: 4 - Autentificare client esuata ... Eroare: 12 - Data emiterii nu este valida ... Eroare: 16 - Trebuie completat Cod Fiscal/CNP ... Eroare: 27 - Valoarea TVA trebuie sa fie numerica! - nodul: n ... Va prezentam mai jos modul de apelare al acestei metode in PHP: $xml_string=\'&lt?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\"?> &ltaddInvoice> &ltlogin> &ltpass>!parola_primita_de_la_facturis_online!&lt/pass> &lt/login> &ltinvoice> &ltoffice>&lt/office> &ltadministration>&lt/administration> &lttype>A&lt/type> &ltseries>XXXX&lt/series> &ltnumber>3&lt/number> &ltissueDate>2013-06-11 08:00:00&lt/issueDate> &ltdueDate>2013-06-11&lt/dueDate> &ltcurrency>RON&lt/currency> &ltclient>client&lt/client> &ltclientType>Juridica&lt/clientType> &ltregisterNumber>J/1981/2134&lt/registerNumber> &lttaxCode>ro 123455&lt/taxCode> &ltaddress>Adresa&lt/address> &ltcounty>Judet&lt/county> &ltbankAccount>roncb343432xxxx&lt/bankAccount> &ltbank>banca&lt/bank> &ltrepresentative>delegat&lt/representative> &ltrepresentativeId>xx324234&lt/representativeId> &ltdeliveryPerson>persoana de livrare&lt/deliveryPerson> &ltobservations>...&lt/observations> &ltVATrate>24%&lt/VATrate> &ltpaymentType>Ordin de Plata&lt/paymentType> &ltStatus>Emisa&lt/Status> &ltproducts> &ltproduct> &ltproductId>12345&lt/productId> &ltproductName>produs1&lt/productName> &ltunit>buc&lt/unit> &ltamount>2&lt/amount> &ltunitPrice>6&lt/unitPrice> &ltvalue>12&lt/value> &ltVAT>2.88&lt/VAT> &ltdiscount>0&lt/discount> &ltproductCodEan>&lt/productCodEan> &ltproductCodSku>&lt/productCodSku> &ltproductAltCod>&lt/productAltCod> &ltsincStocField>&lt/sincStocField> &lt/product> &ltproduct> &ltproductId>123456&lt/productId> &ltproductName>produs2&lt/productName> &ltunit>buc&lt/unit> &ltamount>1&lt/amount> &ltunitPrice>120&lt/unitPrice> &ltvalue>120&lt/value> &ltVAT>28.80&lt/VAT> &ltdiscount>0&lt/discount> &ltproductCodEan>&lt/productCodEan> &ltproductCodSku>&lt/productCodSku> &ltproductAltCod>&lt/productAltCod> &ltsincStocField>&lt/sincStocField> &lt/product> &ltproduct> &ltproductId>1234567&lt/productId> &ltproductName>produs3&lt/productName> &ltunit>buc&lt/unit> &ltamount>3&lt/amount> &ltunitPrice>50&lt/unitPrice> &ltvalue>150&lt/value> &ltVAT>36&lt/VAT> &ltdiscount>6&lt/discount> &ltproductCodEan>&lt/productCodEan> &ltproductCodSku>&lt/productCodSku> &ltproductAltCod>&lt/productAltCod> &ltsincStocField>&lt/sincStocField> &lt/product> &lt/products> &lt/invoice> &lt/addInvoice>\'; $curl_options = array( CURLOPT_URL => \"https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_invoice.php\", CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => \"xml_string=$xml_string\", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5 ); $curl = curl_init(); curl_setopt_array( $curl, $curl_options ); $result = curl_exec( $curl ); //daca raspunsul este o eroare if (strrpos($result, \"Eroare\") !== false){ echo $result; die; } header(\'Cache-Control: public\'); header(\'Content-type: application/pdf\'); //daca se doreste salvata //header(\'Content-Disposition: attachment; filename=\"invoice.pdf\"\'); //daca se doreste vizualizata header(\'Content-Disposition: inline; filename=\"invoice.pdf\"\'); header(\'Content-Length: \'.strlen($result)); echo $result; die; si descrierea tag-urilor XML: &lt?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\"?> &ltaddInvoice> &ltlogin> &ltpass>!parola_primita_de_la_facturis_online!&lt/pass> &lt!-- cod unic firma generat din facturis-online.ro - obligatoriu --> &lt/login> &ltinvoice> &ltoffice>&lt/office> &lt!-- denumire punct de lucru din facturis-online.ro - optional --> &ltadministration>&lt/administration> &lt!-- denumire gestiune din facturis-online.ro - optional --> &lttype>A&lt/type> &lt!-- tipul documentului (F - factura, P - proforma, A - aviz) - obligatoriu --> &ltseries>XXXX&lt/series> &lt!-- seria documentului - optional --> &ltnumber>3&lt/number> &lt!-- numarul documentului - optional --> &ltissueDate>2013-06-11 08:00:00&lt/issueDate> &lt!-- data emiterii in format (AAAA-LL-ZZ HH:MM:SS) - obligatoriu --> &ltdueDate>2013-06-11&lt/dueDate> &lt!-- data scadenta in format (AAAA-LL-ZZ) - obligatoriu --> &ltcurrency>RON&lt/currency> &lt!-- moneda - obligatoriu --> &ltclient>client&lt/client> &lt!-- numele complet al clientului - obligatoriu --> &ltclientType>Juridica&lt/clientType> &lt!-- tipul clientului (persoana &ltJuridica, Fizica>) - obligatoriu --> &ltregisterNumber>J/1981/2134&lt/registerNumber> &lt!-- Nr. Reg. Comertului (pt. persoane juridice) / CI (pt. persoane fizice) - obligatoriu --> &lttaxCode>ro 123455&lt/taxCode> &lt!-- Cod Fiscal (pt. persoane juridice) /CNP (pt. persoane fizice) - obligatoriu --> &ltaddress>Adresa&lt/address> &lt!-- adresa clientului - obligatoriu --> &ltcounty>Judet&lt/county> &lt!-- judetul clientului - obligatoriu --> &ltbankAccount>roncb343432xxxx&lt/bankAccount> &lt!-- contul bancar al clientului - optional --> &ltbank>banca&lt/bank> &lt!-- banca clientului - optional --> &ltrepresentative>delegat&lt/representative> &lt!-- delegat - optional --> &ltrepresentativeId>xx324234&lt/representativeId> &lt!-- act delegat - optional --> &ltdeliveryPerson>persoana de livrare&lt/deliveryPerson> &lt!-- persoana livrare - optional --> &ltobservations>...&lt/observations> &lt!-- observatii - optional --> &ltVATrate>24%&lt/VATrate> &lt!-- cota tva (text ex: 24%, 9%, Scutit de TVA ) - optional --> &ltpaymentType>Ordin de Plata&lt/paymentType> &lt!-- modalitate de plata (Bon Fiscal,Card,Card Partial,Chitanta (cash),Chitanta Partial,Chitanta (ramburs),Fila CEC,Ordin Bancar,Ordin de Plata,Ramburs,Ramburs in cont,Ramburs cash) - optional --> &ltStatus>Emisa&lt/Status> &lt!-- starea documentului: pt. Factura (Emisa, Platita, Partial Platita, Anulata), pt. Proforma (Emisa, Transformata), pt. Aviz (Emisa, Anulata) --> &ltproducts> &ltproduct> &ltproductId>12345&lt/productId> &lt!-- id produs FO - optional --> &ltproductName>produs1&lt/productName> &lt!-- nume produs - obligatoriu --> &ltunit>buc&lt/unit> &lt!-- unitate de masura - obligatoriu --> &ltamount>2&lt/amount> &lt!-- cantitate - obligatoriu --> &ltunitPrice>6&lt/unitPrice> &lt!-- pret unitar fara TVA - obligatoriu --> &ltvalue>12&lt/value> &lt!-- valoare totala fara TVA - obligatoriu --> &ltVAT>2.88&lt/VAT> &lt!-- valoare TVA - obligatoriu --> &ltdiscount>0&lt/discount> &lt!-- discount - suma ce va fi scazuta din valoarea totala cu TVA - obligatoriu --> &ltproductCodEan>&lt/productCodEan> &lt!-- codul EAN - optional --> &ltproductCodSku>&lt/productCodSku> &lt!-- codul SKU - optional --> &ltproductAltCod>&lt/productAltCod> &lt!-- alt cod suplimentar - optional --> &ltsincStocField>&lt/sincStocField> &lt!-- campul dupa care se face identificarea produsului in facturis online valori posibile (productId, productCodEan, productCodSku, productAltCod) - implicit identificarea se face dupa numele produsului - optional --> &lt/product> &lt/products> &lt/invoice> &lt/addInvoice> hljs.initHighlightingOnLoad();
0
1
2