Functii API

Modificarea Clientilor

Metoda de modificare a clientilor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/modify_clients.php

Iata mai jos modul de apelare al acestei metode

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

xml_string – textul xml ce contine datele de logare si datele clientului

In cazul in care datele sunt furnizate corect, se modifica clientul si se intoarce un mesaj de succes

In cazul in care apare o eroare aceasta va fi listata ca in exemplele urmatoare:

Eroare: 7 – Trebuie completat Nr. Reg./CI
Eroare: 8 – Trebuie completat Cod Fiscal/CNP

Va prezentam mai jos modul de apelare al acestei metode in PHP:

$xml_string='<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<addClient>
  <login>
     <pass>!parola_primita_de_la_facturis_online!</pass>
  </login>  
  <client>
    <name>SC TEST SRL</name>
    <clientType>Juridica</clientType>
    <registerNumber>J/1981/2134</registerNumber>
    <taxCode>ro 123455</taxCode>
    <address>Adresa</address>
    <county>Judet</county>
    <bankAccount>roncb343432xxxx</bankAccount>
    <bank>banca</bank>
    <email>email</email>
    <phone>telefon</phone>
    <obs>observatii</obs>
    <deliveryAddress>observatii</deliveryAddress>
    <discount>30</discount>
  </client>
</addClient>';
 
 $curl_options = array(
  CURLOPT_URL => "https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/modify_clients.php",
  CURLOPT_POST => true,
  CURLOPT_POSTFIELDS => "xml_string=$xml_string",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_HEADER => false,
  CURLOPT_TIMEOUT => 30,
  CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5
 );
 
 $curl = curl_init();
 curl_setopt_array( $curl, $curl_options );
 $result = curl_exec( $curl );

 //daca raspunsul este o eroare
 if (strrpos($result, "Eroare") !== false){
  echo $result;
  die;
 }

  echo $result;
  die;

si descrierea tag-urilor XML:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<addClient>
  <login>
     <pass>!parola_primita_de_la_facturis_online!</pass>
		 <!-- cod unic firma generat din facturis-online.ro - obligatoriu -->
  </login>  
  <client>
    <name>SC TEST SRL</name>
		<!-- numele complet al clientului - obligatoriu -->
    <clientType>Juridica</clientType>
		<!-- tipul clientului (persoana <Juridica, Fizica>) - obligatoriu -->
    <registerNumber>J/1981/2134</registerNumber>
		<!-- Nr. Reg. Comertului (pt. persoane juridice) / CI (pt. persoane fizice) - obligatoriu -->
    <taxCode>ro 123455</taxCode>
		<!-- Cod Fiscal (pt. persoane juridice) /CNP (pt. persoane fizice) - obligatoriu -->
    <address>Adresa</address>
		<!-- adresa clientului - obligatoriu -->
    <county>Judet</county>
		<!-- judetul clientului - obligatoriu -->
    <bankAccount>roncb343432xxxx</bankAccount>
		<!-- contul bancar al clientului - optional -->
    <bank>banca</bank>
		<!-- banca clientului - optional -->
    <email>email</email>
		<!-- email-ul clientului - optional -->
    <phone>telefon</phone>
		<!-- telefonul-ul clientului - optional -->
    <obs>observatii</obs>
		<!-- observatii - optional -->
    <deliveryAddress>observatii</deliveryAddress>
		<!-- adresa de livrare - optional -->
    <discount>30</discount>
		<!-- discount procentual - optional -->
  </client>
</addClient>

0
Ultimele articole RO-eFactura: