Detalii despre devizul de lucrari

Definirea devizului

 • Devizul este documentul de evaluare anticipat desfasurarii lucrarilor de proiectare, ce cuprinde cantitatile de materiale/piese cu costul aferent, precum si a fortei de munca necesare în executarea unei constructii sau a unei instalatii.
 • In anumite cazuri devizul poate fi folosit drept documentatie tehnico-economica de stabilire a costului unei constructii/instalatii pe baza caruia are loc executia si decontarea lucrarilor de constructii-montaj.

Definitia devizului de lucrari din DEX

 • 1. Evaluare detaliata, întocmita anticipat, a unor lucrari proiectate (cu stabilirea prețurilor operatiilor si a materialelor necesare).
 • 2. Piesa inregistrata in documentatia unui proiect care cuprinde aceste date.
 • 3. Lista (de cheltuieli).

Devizul general

 • Devizul general consta în documentarea economica prin care se stabileste valoarea estimativa a cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor de investitii sau a cheltuielilor asimilate investitiilor, necesare realizarii lucrarilor de interventie la constructii si instalatii, în fazele de proiectare, studiu de fezabilitate si proiect tehnic.
 • Exista devize de lucrari in mai multe domenii :
 • Structura devizului general se face pe capitole si subcapitole de cheltuieli cu precizarea, conform legii, pentru cele care se supun unei proceduri de achizitie publica. Pe baza devizului se stabilesc în fazele de proiectare, valoarea totala estimativa a cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor de investitii sau a cheltuielilor asimilate investitiilor.
 • Investitiile sunt cheltuielile pentru:
  • realizarea de noi mijloace fixe existente;
  • lucrari de constructii, instalatii si de montaj;
  • lucrari de refaceri executate pe baza de proiect;
  • efectuarea de servicii legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe existente si al terenurilor (taxe notariale, comisioane, etc.).
  • achizitionarea de utilaje, mijloace de transport;
 • Modelul devizului si metodologia privind elaborarea acestuia are la baza HG 28/2008, Anexa 5.

Devizul obiectivului (de investitie)

 • Obiectul de investitie are functionalitate distincta în cadrul ansamblului obiectivului de investitie din care face parte.
 • Pe baza devizului pe obiect se determina valoarea fiecarui obiect la faza de proiectare a studiului de fezabilitate, unde se face si delimitarea obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de investitii de catre proiectant. Devizul pe obiect este sintetic si valoarea sa se obtine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrari (devizelor) ce compun obiectul.
 • Valoarea categoriilor de lucrari (devizelor) din devizul pe obiect se stabileste estimativ, pe baza cantitatilor de lucrari si a preturilor acestora fara T.V.A. La valoarea totala se aplica TVA în procent stabilit prin lege, obtinându-se totalul devizului pe obiectiv.
 • Actualizarea devizului pe obiect întocmit la faza de proiectare-studiu de fezabilitate se face dupa încheierea contractului de achizitie publica pe lucrari, pe baza preturilor unitare si a valorilor pe categorii de lucrari.
 • Devizul pe obiect va contine:
  • lucrari de constructii – se vor structura pe coloane: pe coloana 1- se vor înscrie toate categoriile de lucrari, montare utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv retele aferente, pe coloana 2 – valoarea acestora, pe coloana 3 – repartizarea acestora pe anteprenor (dupa caz), pe coloana 4 – subanteprenor;
  • procurare – se vor înscrie cheltuielile cu utilajele si echipamentele cu montaj si cele cu dotari, inclusiv utilajele si echipamentele independente cu durata mare de serviciu.

Documentatia pentru întocmirea devizului

Continutul documentatiei pentru deviz:

 • antemasuratoare;
 • devize (formularele F1, F2 si F3);
 • lista cu consumul resurselor;
 • lista cu echipamentele si utilajele care au nevoie de montaj;
 • indicatoare de norme de deviz pe categorii de lucrari;
 • baze de pret cu preturi unitare, specific firmei;
 • legislatia de profil si normative de devize.

Etapele întocmirii devizului

 • Pe baza tehnologiei constructiei si experientei tehnologului se întocmeste antemasuratoarea.
  Antemasuratoarea este piesa scrisa prin care se determina cantitatile de lucrari din fiecare articol necesar a se executa la o categorie de lucrari (deviz) din cadrul unui obiect.
 • Pentru fiecare articol de lucrare se atribuie un numar curent dupa care urmeaza simbolul articolului cu denumirea si unitatea de masura.
 • Atunci când se utilizeaza indicatoarele de norme de deviz la întocmirea listelor cu cantitatile de lucrari, simbolul articolului va fi cel din indicator.
 • Se stabilesc cantitatile de lucrari în functie de fiecare articol de lucrare cu unitatea de masura corespunzatoare acestuia (m, mp, mc, kg, to, buc, mii buc, etc.).
 • Se grupeaza cantitatile de lucrari astfel stabilite pe capitole de lucrari, pe categorii de lucrari si obiecte de constructii.
 • Pentru utilaje si echipamente tehnologice, respectiv utilaje si echipamente functionale, se întomesc liste separate.

Extrasele de resurse pentru deviz

 • Extrasele de resurse se întocmesc de catre executant (ofertant) si au valoare de documentatie economica.
 • Tipuri de extrase pentru fiecare deviz, pe categorii de lucrari:
  1. extras de materiale;
  2. extras de forta de munca (mâna de lucru);
  3. extras de utilaj de constructii;
  4. extras de transporturi.
 • Cantitatile din extrasele enumerate mai sus se determina pe baza cantitatilor din articolele de lucrari prevazute în antemasuratoare si pe baza consumurilor din normele de deviz respective sau a consumurilor proprii.

Normele de deviz

Normele de deviz contin consumurile medii de materiale, semifabricate si prefabricate necesare efectuarii unei unitati din lucrarea la care se face referire:

 • consumul pe manopera pentru efectuarea operatiilor desfasurate pentru executarea lucrarilor;
 • orele de utilaj, ce reprezinta timpii de functionare efectiva a utilajelor pentru executarea unei unitati de lucrare;
 • cheltuielile pentru consumurile din transporturi.

Cum pot emite un deviz de lucrari ?

 • Exista pe piata mai multe programe software de emitere si printare pentru diverse tipuri de devize.
 • Unele din acest softuri de devize sunt chiar si online, adica ai acces la devize de pe orice dispozitiv de oriunde : un astfel de program online de devize este si Facturis Online care pe langa emiterea devizelor de lucrari emite si toate documentele/tipizatele necesari activitatii unei societati comerciale (firme) : factura, chitanta, aviz, bon fiscal, nir, proforma, oferta, registru de casa, etc.
 • Click aici daca doresti sa testezi gratuit 30 de zile functionalitatea de devize de lucrari.
0
Articole similare :

Totul despre NIR - Nota Intrare Receptie

Nota de intrare receptie si constatare de diferente, mai cunoscuta drept NIR, este documentul pentru receptia bunurilor aprovizionate si, in acelasi timp, este si un document justificativ pentru incarcarea in gestiunea stocurilor. Documentul se intocmeste de catre comisia de receptie…
0

Integrare Plati.Online: plata online direct cu cardul din factura

Pentru a oferi clientilor Facturis Online o gama cat mai larga de procesatori de plati (cu cardul) am adaugat in aplicatia de facturare pe langa MobilPay si procesatorii autohtoni Plati.Online si EuPlatesc. Cum functioneaza plata cu cardul in factura? Pe…
0
aplicatie de facturare integrata 100% cu e-Factura