Factura de avans si storno avans in factura finala

Agentii fiscali au stabilit ca facturile emise pentru marfa vânduta in avans reprezinta acordare de imprumuturi beneficiarilor, astfel incât prin Decizia nr. 192/2008 a Directiei Generale a Finantelor Publice Covasna, nu se accepta ca destinatarul marfii respective sa isi deduca taxa pe valoare adaugata.

Definirea facturii de avans

Societatea comerciala (sau persoanele impozabile) este obligata sa o emita factura de avans catre beneficiar pentru sumele incasate in avans pentru livrarea de bunuri sau prestare de servicii, pâna in a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, exceptie face situatia in care factura fiscala a fost deja emisa.

Continutul facturii de avans

Factura de avans are acelasi continut ca si factura fiscala, cu mentiunea “avans conform contract nr. …/data …

Prin articolul 319 din Noul Cod Fiscal se prevad urmatoarele:
Obligatoriu factura cuprinde urmatoarele informatii:

 • numarul de ordine, in baza uneia sau a mai multor serii, pentru identificarea facturii
 • data emiterii facturii
 • data livrarii bunurilor/prestare servicii sau data incasarii unui avans, cazul in care aceasta data este anterioara datei emiterii facturii
 • denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, sau (dupa caz) codul de identificare fiscal ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile
 • denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu are resedinta in România si care si-a desemnat un reprezentat fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in
 • scopuri de TVA, conform art.316, ale reprezentantului fiscal;
 • denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca este persoana impozabila ori persoana juridica neimpozabila
 • denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate
 • baza de impozitare a avansurilor facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret, in cazul in care acestea nu sunt incluse in pretul unitar
 • indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei functie de cotele taxe.

Cazual se pot trece pe factura si alte mentiuni cum sunt:

 • mentiunea “autofactura” pentru cazul in care factura este emisa de beneficiar in numele si contul furnizorului
 • trimitere la dispozitiile aplicabile din Directiva 122 a Noului Cod Fiscal pentru situatia in care se aplica o scutire de taxa
 • mentiunea “taxare inversa” in cazul in care clientul este persoana obligata la plata TVA
 • mentiunea “regimul marjei-agentii de turism” pentru cazul in care se aplica regimul special al agentiilor de turism
 • mentiunile “regimul marjei-bunuri second-hand”, “regimul marjei-opere de arta” sau “regimul marjei-obiecte de colectie si antichitati”, daca se aplica unul din regimurile speciale pentru: bunuri second-hand, opere de arta sau obiecte de colectie si antichitati
 • mentiunea “TVA la incasare”, atunci când TVA-ul intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori prestari de servicii
 • referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeasi operatiune

Facturile simplificate prevazute la alin. (12) si (13), trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

 • data emiterii
 • identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile
 • identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate
 • suma taxei colectate sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia
 • in cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factura in conformitate cu prevederile alin. (2), o referire specifica si clara la factura initiala si la detaliile specifice care se modifica

Aplicarea unor masuri in factura de avans:

Cota de TVA in factura de avans este aceasi cu cota de la data emiterii facturii. In cazul in care apar modificari asupra cotei de TVA si la data generarii este o noua cota de TVA, facturile de avans sau facturile emise anterior trebuie stornate cu cota veche de TVA si refacute cu noua cota de TVA.

 

Avansul si stornarea avansului

La emiterea facturii finale pentru contravaloarea integrala a livrarii bunurilor/prestarii serviciilor, se realizeaza si regularizarea facturii de avans, care consta practic in stornarea acesteia.

Factura storno, este o factura prin care se rectifica o tranzactie anterioara consemnata intr-o factura, prin scaderea unei sume echivalente cu cea pe care dorim sa o modificam.

Stornarea se poate face separat (printr-o factura distincta) sau pe aceeasi factura fiscala pe care se evidentiaza valoarea totala a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.

Creeaza prima factura de avans cu Facturis Online : usor si rapid !

Emiterea si stornarea facturii de avans se poate face foarte usor cu acest program online de facturare si gestiune stocuri.

0
Articole similare :

Totul despre NIR - Nota Intrare Receptie

Nota de intrare receptie si constatare de diferente, mai cunoscuta drept NIR, este documentul pentru receptia bunurilor aprovizionate si, in acelasi timp, este si un document justificativ pentru incarcarea in gestiunea stocurilor. Documentul se intocmeste de catre comisia de receptie…
0

Cel mai bun program de facturare gratuit

Cel mai bun program de facturare gratuit? Il cauți acum online? Ei bine, este dificil să numești sau să indici cel mai bun program de facturare, mai ales gratuit! Insă, vă putem povesti despre Facturis-Online.ro, un program de facturare ce oferă…
0
Ultimele articole RO-eFactura:

Anexa la factura în sistemul RO e-Factura (BG-24)

Cum puteți atașa documente suplimentare unei facturi, pentru a le transmite în sistemul e-Factura? Adăugarea anexelor și trimiterea lor în sistemul RO e-Factura al ANAF, împreună cu factura în format XML este necesară pentru a completa sau pentru a justifica…