Dispozitia de plata si dispozitia de încasare

Definirea dispozitiei de plata/încasare

Dispozitia de plata/încasare este documentul ce serveste ca dispozitie pentru casierie, pentru efectuarea platilor în numerar atât a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum si a diferentei de încasat de catre titularul de avans, drept justificare a sumelor mai mari decât avansul primit pentru procurarea de materiale etc., sau dispozitie pentru casierie, pentru încasarea în numerar a unor sume ce nu reprezinta venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispozitiilor legale.

Dispozitia de plata-incasare se întocmeste într-un exemplar de compartimentul financiar-contabil, atunci când se utilizeaza ca dispozitie de plata în momentul în care nu exista alte documente prin care se dispune plata (ex: stat de salarii sau lista de avans chenzinal), atunci când se utilizeaza ca dispozitie de plata a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc., sau atunci când se utilizeaza ca dispozitie de încasarea în cazul lipsei altor documente prin care se dispune încasarea ( ex: avize de plata, somatii de plata etc.).

La compartimentul financiar-contabil se semneaza întocmirea documentului.

Se completeaza de casier rubricile de pe verso, dupa efectuarea platii sau încasarii.

Etapele parcurse de dispozitiile de plata/încasare

Circuitul dispozitiilor de plata/încasare se face astfel:

 • Se face controlul financiar preventiv de catre persoana autorizata pentru viza (în cazurile prevazute de lege);
 • Se aproba încasarea/plata sumelor respective de catre persoanele autorizate;
 • Se efectueaza operatiunile de încasare/plata (dupa caz) si se semneaza de casier în cadrul casieriei, iar pentru plati se semneaza si de persoana care a primit suma;
 • Se anexeaza la registrul de casa la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea înregistrarilor în contabilitate.

Anexa la registru de casa se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Informatiile minimale obligatorii ce trebuie sa le contina dispozitia de plata/încasare

 • Denumirea unitatii;
 • Denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului dispozitiei de plata/încasare;
 • Numele si prenumele, precum si functia persoanei care încaseaza/restituie suma;
 • Suma încasata/restituita (în cifre si litere); scopul încasarii/platii;
 • Semnatura: conducatorului unitatii, compartimentului financiar-contabil si viza de control financiar preventiv;
 • Datele suplimentare ale beneficiarului sumei: actul de identitate, suma primita, data si semnatura;
 • Informatiile înscrise de casier: suma platita/încasata, data si semnatura.

Rubricile de pe verso trebuiesc completate dupa efectuarea platii/încasarii.

Întocmirea dispozitiei de plata în programul de facturare si gestiune stocuri Facturis Online

Dispozitie de plata emisa de aplicatia Facturis Online

0
Articole similare :

Totul despre NIR - Nota Intrare Receptie

Nota de intrare receptie si constatare de diferente, mai cunoscuta drept NIR, este documentul pentru receptia bunurilor aprovizionate si, in acelasi timp, este si un document justificativ pentru incarcarea in gestiunea stocurilor. Documentul se intocmeste de catre comisia de receptie…
0

Cel mai bun program de facturare gratuit

Cel mai bun program de facturare gratuit? Il cauți acum online? Ei bine, este dificil să numești sau să indici cel mai bun program de facturare, mai ales gratuit! Insă, vă putem povesti despre Facturis-Online.ro, un program de facturare ce oferă…
0
Ultimele articole RO-eFactura:

Anexa la factura în sistemul RO e-Factura (BG-24)

Cum puteți atașa documente suplimentare unei facturi, pentru a le transmite în sistemul e-Factura? Adăugarea anexelor și trimiterea lor în sistemul RO e-Factura al ANAF, împreună cu factura în format XML este necesară pentru a completa sau pentru a justifica…