Functii API

Adaugarea NIR-ului

Metoda de adaugare a documentelor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_nir.php

Iata mai jos modul de apelare al acestei metode

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

xml_string – textul xml ce contine datele de logare si NIR-ul cu produse

In cazul in care datele sunt furnizate corect, se introduce documentul in sistem si se intoarce PDF-ul pentru listare ori salvare

In cazul in care apare o eroare aceasta va fi listata ca in exemplele urmatoare:

Eroare: 4 – Autentificare client esuata

Eroare: 12 – Data emiterii nu este valida


$xml_string='<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<addDoc>
 <login>
    <pass>!parola_primita_de_la_facturis_online!</pass>
 </login> 
 <nir>
   <office></office>
   <administration></administration>   
   <number>3</number>
   <issueDate>2014-06-11</issueDate>
   <supplier>furnizor</supplier>
	 <autoNr>nr. auto</autoNr>
   <docType>tip document</docType>
	 <docNr>nr. document</docNr>
   <observations>...</observations>
   <products>
     <product>
       <productId>1</productId>
       <productName>produs1</productName>
       <unit>buc</unit>
       <amount_in>2</amount_in>
       <unitPrice_in>6</unitPrice_in>
       <value_in>12</value_in>
			 <VATrate_in>24%</VATrate_in>
       <VAT_in>2.88</VAT_in>			 
       <amount>2</amount>
       <unitPrice>6</unitPrice>
       <value>12</value>
			 <VATrate>24%</VATrate>
       <VAT>2.88</VAT>
     </product>
     <product>
       <productId>2</productId>
       <productName>produs2</productName>
       <unit>buc</unit>
       <amount_in>3</amount_in>
       <unitPrice_in>6</unitPrice_in>
       <value_in>12</value_in>
			 <VATrate_in>24%</VATrate_in>
       <VAT_in>2.88</VAT_in>			 
       <amount>3</amount>
       <unitPrice>12</unitPrice>
       <value>24</value>
			 <VATrate>9%</VATrate>
       <VAT>2.16</VAT>
     </product>		 
   </products>
 </nir>
</addDoc>';
 
 $curl_options = array(
 CURLOPT_URL => "https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_nir.php",
 CURLOPT_POST => true,
 CURLOPT_POSTFIELDS => array(
				xml_string => $xml_string
			),
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_HEADER => false,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5
);
 
$curl = curl_init();
curl_setopt_array( $curl, $curl_options );
$result = curl_exec( $curl );

 //daca raspunsul este o eroare
if (strrpos($result, "Eroare") !== false){
 echo $result;
 die;
}
 
 header('Cache-Control: public');
 header('Content-type: application/pdf');
 //daca se doreste salvata
 //header('Content-Disposition: attachment; filename="invoice.pdf"');
 //daca se doreste vizualizata
 header('Content-Disposition: inline; filename="invoice.pdf"');
 header('Content-Length: '.strlen($result));
 echo $result;
 die;


si descrierea tag-urilor XML:


<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<addDoc>
 <login>
    <pass>!parola_primita_de_la_facturis_online!</pass>
	  <!-- cod unic firma generat din facturis-online.ro - obligatoriu -->
 </login> 
 <nir>
   <office></office>
	 <!-- denumire punct de lucru din facturis-online.ro - optional -->
   <administration></administration>
	 <!-- denumire gestiune din facturis-online.ro - optional -->
   <number>3</number>
	 <!-- numar NIR - optional -->
   <issueDate>2014-06-11</issueDate>
	 <!-- Data emiterii - obligatoriu -->
   <supplier>furnizor</supplier>
	 <!-- Furnizor - obligatoriu -->
	 <autoNr>nr. auto</autoNr>
	 <!-- Nr. auto - optional -->
   <docType>tip document</docType>
	 <!-- Tipul documentului pe baza caruia se inregistreaza NIR-ul - obligatoriu -->
	 <docNr>nr. document</docNr>
	 <!-- Numarul documentului pe baza caruia se inregistreaza NIR-ul - obligatoriu -->	 
   <observations>...</observations>
	 <!-- Observatii - optional -->
   <products>
     <product>
       <productId>1</productId>
			 <!-- cod produs - optional -->
       <productName>produs1</productName>
			 <!-- nume produs - obligatoriu -->
       <unit>buc</unit>
			 <!-- unitate de masura - obligatoriu -->
       <amount_in>2</amount_in>
			 <!-- cantitate conform document- obligatoriu -->
       <unitPrice_in>6</unitPrice_in>
			 <!-- pret unitar fara TVA achizitie- obligatoriu -->
       <value_in>12</value_in>
			 <!-- valoare totala fara TVA achizitie- obligatoriu -->
			 <VATrate_in>24%</VATrate_in>
			 <!-- Cota TVA achizitie - obligatoriu -->
       <VAT_in>2.88</VAT_in>
			 <!-- valoare TVA achizitie- obligatoriu -->	
       <amount>2</amount>
			 <!-- cantitate receptionata- obligatoriu -->
       <unitPrice>6</unitPrice>
			 <!-- pret unitar fara TVA vanzare- obligatoriu -->
       <value>12</value>
			 <!-- valoare totala fara TVA vanzare- obligatoriu -->
			 <VATrate>24%</VATrate>
			 <!-- Cota TVA vanzare - obligatoriu -->
       <VAT>2.88</VAT>
			 <!-- valoare TVA vanzare- obligatoriu -->	
     </product>
     <product>
       <productId>2</productId>
			 <!-- cod produs - optional -->
       <productName>produs3</productName>
			 <!-- nume produs - obligatoriu -->
       <unit>buc</unit>
			 <!-- unitate de masura - obligatoriu -->
       <amount_in>3</amount_in>
			 <!-- cantitate conform document- obligatoriu -->
       <unitPrice_in>6</unitPrice_in>
			 <!-- pret unitar fara TVA achizitie- obligatoriu -->
       <value_in>18</value_in>
			 <!-- valoare totala fara TVA achizitie- obligatoriu -->
			 <VATrate_in>24%</VATrate_in>
			 <!-- Cota TVA achizitie - obligatoriu -->
       <VAT_in>4.32</VAT_in>
			 <!-- valoare TVA achizitie- obligatoriu -->	
       <amount>3</amount>
			 <!-- cantitate receptionata- obligatoriu -->
       <unitPrice>8</unitPrice>
			 <!-- pret unitar fara TVA vanzare- obligatoriu -->
       <value>24</value>
			 <!-- valoare totala fara TVA vanzare- obligatoriu -->
			 <VATrate>9%</VATrate>
			 <!-- Cota TVA vanzare - obligatoriu -->
       <VAT>2.16</VAT>
			 <!-- valoare TVA vanzare- obligatoriu -->	
     </product>		 
   </products>
 </nir>
</addDoc>


0

Listarea / Salvarea Facturilor, Proformelor, Avizelor

Metoda de salvare a facturilor, proformelor si avizelor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/print_invoice.php

Iata mai jos modul de apelare al acestei metode

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

xml_string – textul xml ce contine datele de logare si datele produsului

In cazul in care datele sunt furnizate corect, se returneaza documentul in format pdf

In cazul in care apare o eroare aceasta va fi listata ca in exemplele urmatoare:

Eroare: 10 – Trebuie sa completati seria documentului
Eroare: 11 – Trebuie sa completati numarul documentului

Va prezentam mai jos modul de apelare al acestei metode in PHP:

$xml_string='<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<addInvoice>
 <login>
    <pass>!parola_primita_de_la_facturis_online!</pass>
 </login>  
 <invoice>
   <type>F</type>
   <series>XXXX</series>
   <number>3</number>
 </invoice>
</addInvoice>';
 
 $curl_options = array(
 CURLOPT_URL => "https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/print_invoice.php",
 CURLOPT_POST => true,
 CURLOPT_POSTFIELDS => "xml_string=$xml_string",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_HEADER => false,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5
);
 
$curl = curl_init();
curl_setopt_array( $curl, $curl_options );
$result = curl_exec( $curl );

 //daca raspunsul este o eroare
if (strrpos($result, "Eroare") !== false){
 echo $result;
 die;
}
 
 header('Cache-Control: public');
 header('Content-type: application/pdf');
 //daca se doreste salvata
 //header('Content-Disposition: attachment; filename="invoice.pdf"');
 //daca se doreste vizualizata
 header('Content-Disposition: inline; filename="invoice.pdf"');
 header('Content-Length: '.strlen($result));
 echo $result;
 die;

si descrierea tag-urilor XML:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<addInvoice>
 <login>
    <pass>!parola_primita_de_la_facturis_online!</pass>
	  <!-- cod unic firma generat din facturis-online.ro - obligatoriu -->
 </login>  
 <invoice>
   <type>F</type>
	 <!-- tipul documentului (F - factura, P - proforma, A - aviz) - obligatoriu -->
   <series>XXXX</series>
	 <!-- seria documentului - obligatoriu -->
   <number>3</number>
	 <!-- numarul documentului - obligatoriu -->
 </invoice>
</addInvoice>

0

Modificarea statusului Facturilor, Proformelor, Avizelor

Metoda de modificare a statusului facturilor, proformelor si avizelor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/modify_invoice.php

Iata mai jos modul de apelare al acestei metode

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

xml_string – textul xml ce contine datele de logare si datele produsului

In cazul in care datele sunt furnizate corect, se modifica statusul si se intoarce un mesaj de succes

In cazul in care apare o eroare aceasta va fi listata ca in exemplele urmatoare:

Eroare: 10 – Trebuie sa completati seria documentului
Eroare: 11 – Trebuie sa completati numarul documentului

Va prezentam mai jos modul de apelare al acestei metode in PHP:

$xml_string='<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<addInvoice>
 <login>
    <pass>!parola_primita_de_la_facturis_online!</pass>
 </login>  
 <invoice>
   <office></office>
   <type>F</type>
   <series>XXXX</series>
   <number>3</number>
	 <status>Anulata</status>
 </invoice>
</addInvoice>';
 
 $curl_options = array(
 CURLOPT_URL => "https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/modify_invoice.php",
 CURLOPT_POST => true,
 CURLOPT_POSTFIELDS => "xml_string=$xml_string",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_HEADER => false,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5
);
 
$curl = curl_init();
curl_setopt_array( $curl, $curl_options );
$result = curl_exec( $curl );

 //daca raspunsul este o eroare
if (strrpos($result, "Eroare") !== false){
 echo $result;
 die;
}
  echo $result;
  die;

si descrierea tag-urilor XML:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<addInvoice>
 <login>
    <pass>!parola_primita_de_la_facturis_online!</pass>
	  <!-- cod unic firma generat din facturis-online.ro - obligatoriu -->
 </login>  
 <invoice>
   <office></office>
	 <!-- denumire punct de lucru din facturis-online.ro - optional -->
   <type>F</type>
	 <!-- tipul documentului (F - factura, P - proforma, A - aviz) - obligatoriu -->
   <series>XXXX</series>
	 <!-- seria documentului - obligatoriu -->
   <number>3</number>
	 <!-- numarul documentului - obligatoriu -->
	 <status>Anulata</status>
	 <!-- statusul documentului (Factura - Emisa,Platita,Partial Platita,Anulata; Proforma - Emisa,Transformata,Anulata; Aviz - Emisa,Anulata) - obligatoriu -->
 </invoice>
</addInvoice>

0

Modificarea Produselor

Metoda de modificare a produselor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/modify_products.php

Iata mai jos modul de apelare al acestei metode

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

xml_string – textul xml ce contine datele de logare si datele produsului

In cazul in care datele sunt furnizate corect, se modifica produsul si se intoarce un mesaj de succes
Citeste continuarea

0

Modificarea Clientilor

Metoda de modificare a clientilor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/modify_clients.php

Iata mai jos modul de apelare al acestei metode

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

xml_string – textul xml ce contine datele de logare si datele clientului

In cazul in care datele sunt furnizate corect, se modifica clientul si se intoarce un mesaj de succes

In cazul in care apare o eroare aceasta va fi listata ca in exemplele urmatoare:
Citeste continuarea

0

Adaugarea Produselor

Metoda de adaugare a produselor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_products.php

Iata mai jos modul de apelare al acestei metode

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

xml_string – textul xml ce contine datele de logare si datele produsului

In cazul in care datele sunt furnizate corect, se introduce produsul si se intoarce un mesaj de succes

In cazul in care apare o eroare aceasta va fi listata ca in exemplele urmatoare:

Eroare: 5 – Trebuie completat codul produsului
Eroare: 6 – Trebuie completat numele produsului

Va prezentam mai jos modul de apelare al acestei metode in PHP:

$xml_string='<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<addProduct>
  <login>
     <pass>!parola_primita_de_la_facturis_online!</pass>
  </login>  
  <product>
    <productId>3</productId>
    <productName>produs3</productName>
    <unit>buc</unit>
    <unitPrice>50</unitPrice>
    <unitPriceWithVAT>50</unitPriceWithVAT>
    <VATproc>24</VATproc>
    <currency>RON</currency>
    <type>Produs</type>
    <category>categorie</category>
    <obs>observatii</obs>
  </product>
</addProduct>';
 
 $curl_options = array(
  CURLOPT_URL => "https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_products.php",
  CURLOPT_POST => true,
  CURLOPT_POSTFIELDS => "xml_string=$xml_string",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_HEADER => false,
  CURLOPT_TIMEOUT => 30,
  CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5
 );
 
 $curl = curl_init();
 curl_setopt_array( $curl, $curl_options );
 $result = curl_exec( $curl );

 //daca raspunsul este o eroare
 if (strrpos($result, "Eroare") !== false){
  echo $result;
  die;
 }

  echo $result;
  die;

si descrierea tag-urilor XML:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<addProduct>
  <login>
     <pass>!parola_primita_de_la_facturis_online!</pass>
		 <!-- cod unic firma generat din facturis-online.ro - obligatoriu -->
  </login>  
  <product>
    <productId>3</productId>
		<!-- cod unic produs - obligatoriu -->
    <productName>produs3</productName>
		<!-- nume produs - obligatoriu -->
    <unit>buc</unit>
		<!-- unitate de masura - optional -->
    <unitPrice>50</unitPrice>
		<!-- pret unitar fara TVA - optional -->
    <unitPriceWithVAT>50</unitPriceWithVAT>
		<!-- pret unitar cu TVA - optional -->
    <VATproc>24</VATproc>
		<!-- procent TVA - optional -->
    <currency>RON</currency>
		<!-- moneda TVA - optional -->
    <type>Produs</type>
		<!-- moneda Produs, Altceva, Inactiv - optional -->
    <category>categorie</category>
		<!-- categorie - optional -->
    <obs>observatii</obs>
		<!-- observatii - optional -->
  </product>
</addProduct>

0

Adaugarea Clientilor

Metoda de adaugare a clientilor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_clients.php

Iata mai jos modul de apelare al acestei metode

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

xml_string – textul xml ce contine datele de logare si datele clientului

In cazul in care datele sunt furnizate corect, se introduce clientul si se intoarce un mesaj de succes
In cazul in care apare o eroare aceasta va fi listata ca in exemplele urmatoare:
Citeste continuarea

0

Adaugarea Facturilor, Proformelor, Avizelor

Metoda de adaugare a documentelor se apeleaza la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_invoice.php

Iata mai jos modul de apelare al acestei metode

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

xml_string – textul xml ce contine datele de logare si factura cu produse

In cazul in care datele sunt furnizate corect, se introduce documentul in sistem si se intoarce PDF-ul pentru listare ori salvare

In cazul in care apare o eroare aceasta va fi listata ca in exemplele urmatoare:

Eroare: 4 – Autentificare client esuata

Eroare: 12 – Data emiterii nu este valida

Eroare: 16 – Trebuie completat Cod Fiscal/CNP

Eroare: 27 – Valoarea TVA trebuie sa fie numerica! – nodul: n

Va prezentam mai jos modul de apelare al acestei metode in PHP:

$xml_string='<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<addInvoice>
  <login>
     <pass>!parola_primita_de_la_facturis_online!</pass>
  </login>  
  <invoice>
    <office></office>
    <administration></administration> 
    <type>A</type>
    <series>XXXX</series>
    <number>3</number>
    <issueDate>2013-06-11 08:00:00</issueDate>
    <dueDate>2013-06-11</dueDate>
    <currency>RON</currency>
    <client>client</client>
    <clientType>Juridica</clientType>
    <registerNumber>J/1981/2134</registerNumber>
    <taxCode>ro 123455</taxCode>
    <address>Adresa</address>
    <county>Judet</county>
    <bankAccount>roncb343432xxxx</bankAccount>
    <bank>banca</bank>
    <representative>delegat</representative>
    <representativeId>xx324234</representativeId>
    <deliveryPerson>persoana de livrare</deliveryPerson>
    <observations>...</observations>
    <VATrate>24%</VATrate>
    <paymentType>Ordin de Plata</paymentType>
		<Status>Emisa</Status>
    <products>
      <product>
        <productId>12345</productId>
        <productName>produs1</productName>
        <unit>buc</unit>
        <amount>2</amount>
        <unitPrice>6</unitPrice>
        <value>12</value>
        <VAT>2.88</VAT>
        <discount>0</discount>
        <productCodEan></productCodEan>
        <productCodSku></productCodSku>
        <productAltCod></productAltCod>
        <sincStocField></sincStocField>
      </product>
      <product>
        <productId>123456</productId>
        <productName>produs2</productName>
        <unit>buc</unit>
        <amount>1</amount>
        <unitPrice>120</unitPrice>
        <value>120</value>
        <VAT>28.80</VAT>
        <discount>0</discount> 
        <productCodEan></productCodEan>
        <productCodSku></productCodSku>
        <productAltCod></productAltCod>
        <sincStocField></sincStocField>				
      </product>
      <product>
        <productId>1234567</productId>
        <productName>produs3</productName>
        <unit>buc</unit>
        <amount>3</amount>
        <unitPrice>50</unitPrice>
        <value>150</value>
        <VAT>36</VAT>
        <discount>6</discount>
        <productCodEan></productCodEan>
        <productCodSku></productCodSku>
        <productAltCod></productAltCod>
        <sincStocField></sincStocField>				
      </product>
    </products>
  </invoice>
</addInvoice>';
 
 $curl_options = array(
  CURLOPT_URL => "https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/add_invoice.php",
  CURLOPT_POST => true,
  CURLOPT_POSTFIELDS => "xml_string=$xml_string",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_HEADER => false,
  CURLOPT_TIMEOUT => 30,
  CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5
 );
 
 $curl = curl_init();
 curl_setopt_array( $curl, $curl_options );
 $result = curl_exec( $curl );

 //daca raspunsul este o eroare
 if (strrpos($result, "Eroare") !== false){
  echo $result;
  die;
 }
 
  header('Cache-Control: public');
  header('Content-type: application/pdf');
  //daca se doreste salvata
  //header('Content-Disposition: attachment; filename="invoice.pdf"');
  //daca se doreste vizualizata
  header('Content-Disposition: inline; filename="invoice.pdf"');
  header('Content-Length: '.strlen($result));
  echo $result;
  die; 

si descrierea tag-urilor XML:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<addInvoice>
  <login>
     <pass>!parola_primita_de_la_facturis_online!</pass>
		 <!-- cod unic firma generat din facturis-online.ro - obligatoriu -->
  </login>  
  <invoice>
    <office></office>
		<!-- denumire punct de lucru din facturis-online.ro - optional -->
    <administration></administration>
		<!-- denumire gestiune din facturis-online.ro - optional -->  
    <type>A</type>
		<!-- tipul documentului (F - factura, P - proforma, A - aviz) - obligatoriu -->
    <series>XXXX</series>
		<!-- seria documentului - optional -->
    <number>3</number>
		<!-- numarul documentului - optional -->
    <issueDate>2013-06-11 08:00:00</issueDate>
		<!-- data emiterii in format (AAAA-LL-ZZ HH:MM:SS) - obligatoriu -->
    <dueDate>2013-06-11</dueDate>
		<!-- data scadenta in format (AAAA-LL-ZZ) - obligatoriu -->
    <currency>RON</currency>
		<!-- moneda - obligatoriu -->
    <client>client</client>
		<!-- numele complet al clientului - obligatoriu -->
    <clientType>Juridica</clientType>
		<!-- tipul clientului (persoana <Juridica, Fizica>) - obligatoriu -->
    <registerNumber>J/1981/2134</registerNumber>
		<!-- Nr. Reg. Comertului (pt. persoane juridice) / CI (pt. persoane fizice) - obligatoriu -->
    <taxCode>ro 123455</taxCode>
		<!-- Cod Fiscal (pt. persoane juridice) /CNP (pt. persoane fizice) - obligatoriu -->
    <address>Adresa</address>
		<!-- adresa clientului - obligatoriu -->
    <county>Judet</county>
		<!-- judetul clientului - obligatoriu -->
    <bankAccount>roncb343432xxxx</bankAccount>
		<!-- contul bancar al clientului - optional -->
    <bank>banca</bank>
		<!-- banca clientului - optional -->
    <representative>delegat</representative>
		<!-- delegat - optional -->
    <representativeId>xx324234</representativeId>
		<!-- act delegat - optional -->
    <deliveryPerson>persoana de livrare</deliveryPerson>
		<!-- persoana livrare - optional -->
    <observations>...</observations>
		<!-- observatii - optional -->
    <VATrate>24%</VATrate>
		<!-- cota tva (text ex: 24%, 9%, Scutit de TVA ) - optional -->
    <paymentType>Ordin de Plata</paymentType>
		<!-- modalitate de plata (Bon Fiscal,Card,Card Partial,Chitanta (cash),Chitanta Partial,Chitanta (ramburs),Fila CEC,Ordin Bancar,Ordin de Plata,Ramburs,Ramburs in cont,Ramburs cash) - optional -->
    <Status>Emisa</Status>
		<!-- starea documentului: pt. Factura (Emisa, Platita, Partial Platita, Anulata), pt. Proforma (Emisa, Transformata), pt. Aviz (Emisa, Anulata) -->
		<products>
      <product>
        <productId>12345</productId>
				<!-- id produs FO - optional -->
        <productName>produs1</productName>
				<!-- nume produs - obligatoriu -->
        <unit>buc</unit>
				<!-- unitate de masura - obligatoriu -->
        <amount>2</amount>
				<!-- cantitate - obligatoriu -->
        <unitPrice>6</unitPrice>
				<!-- pret unitar fara TVA - obligatoriu -->
        <value>12</value>
				<!-- valoare totala fara TVA - obligatoriu -->
        <VAT>2.88</VAT>
				<!-- valoare TVA - obligatoriu -->
        <discount>0</discount>
				<!-- discount - suma ce va fi scazuta din valoarea totala cu TVA - obligatoriu -->
        <productCodEan></productCodEan>
				<!-- codul EAN - optional -->
        <productCodSku></productCodSku>
				<!-- codul SKU - optional -->
        <productAltCod></productAltCod>
				<!-- alt cod suplimentar - optional -->
        <sincStocField></sincStocField>					
				<!-- campul dupa care se face identificarea produsului in facturis online valori posibile (productId, productCodEan, productCodSku, productAltCod) - implicit identificarea se face dupa numele produsului - optional -->
      </product>
    </products>
  </invoice>
</addInvoice>	


0

Afisarea Nomeclatorului de Clienti

Metoda de apelare a listei cu clienti se gaseste la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/get_clients.php

Iata mai jos modul de apelare al acestei metode

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

parola – cod unic firma generat din facturis online (pentru acest cod, va rog sa ne trimiteti o cerere de pe adresa de email a contului de admin )

In cazul in care datele sunt furnizate corect, raspunsul va fi sub forma unui string JSON, a caror campuri vor fi aranjate in urmatoarea ordine:

id produs FO, Nume Client, Cod Fiscal/CNP, Nr. Reg./CI, Telefon, Tip (Persoana), Sediu, Judet, Email, Cont, Banca, Obs. Factura, Adresa Livrare, Nr. Zile Scadenta

In cazul in care apare o eroare aceasta va fi listata ca in exemplele urmatoare:

Eroare 1 – Nu se poate face autentificarea
Eroare 2 – Date de logare incorecte

Va prezentam mai jos modul de apelare al acestei metode in PHP:

$parola = ""; // cod unic firma generat din facturis online
 
 $curl_options = array(
  CURLOPT_URL => "https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/get_clients.php",
  CURLOPT_POST => true,
  CURLOPT_POSTFIELDS => "parola=$parola",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_HEADER => false,
  CURLOPT_TIMEOUT => 30,
  CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5
 );
 
 $curl = curl_init();
 curl_setopt_array( $curl, $curl_options );
 $result = curl_exec( $curl );

 //daca raspunsul este o eroare
 if (strrpos($result, "Eroare") !== false){
  echo $result;
  die;
 }
 
 $result = (array) json_decode($result);
 
 //daca nu e nici o eroare se parseaza rezultatul
  foreach ($result as $vals) {
    
//afisam pe linii (fiecare linie contine valorile intr-un vector unidimensional)
//daca dorim obtinerea unei valori din linie trebuie sa apelam $vals[positie]
    print_r($vals);
     echo '
'; }

0

Afisarea Nomeclatorului de Produse

Metoda de apelare a listei cu produse se gaseste la adresa: https://appv1.facturis-online.ro/facturis/api/get_products.php

Iata mai jos modul de apelare al acestei metode

Se face un POST pe pagina cu urmatorii parametrii:

parola – cod unic firma generat din facturis online (pentru acest cod, va rog sa ne trimiteti o cerere de pe adresa de email a contului de admin )

In cazul in care datele sunt furnizate corect, raspunsul va fi sub forma unui string JSON, a caror campuri vor fi aranjate in urmatoarea ordine:

id produs FO, Nume Produs, Unitate de Masura, Cota TVA, Pret vanzare fara TVA, Pret vanzare cu TVA, Moneda, Cod Produs, Observatii1, Observatii2, Tipul Produsului, Categorie Produs, Acciza fara TVA (daca este cazul), Cod SKU, Alt Cod
Citeste continuarea

0
Page 1 of 2 12