Termeni si conditii

Acest document este un CONTRACT intre dumneavoastra (persoana fizica sau juridica) si compania prestatoare de servicii informatice MidSoft It Group SRL.

Prin creearea unui cont sau/si prin folosirea acestor servicii oferite dumneavoastra certificati ca ati citit acest CONTRACT, l-ati inteles si ati fost de acord sa respectati clauzele si conditiile stipulate in cadrul acestuia. La creearea unui cont dvs. trebuie sa bifati ca sunteti de acord cu acesti termeni si conditii si conform legislatiei in vigoare aceasta bifa poate tine de semnatura electronica. Deasemenea daca dvs. achitati factura proforma emisa de catre prestator dvs. certificati ca sunteti de acord cu acesti termeni si conditii.

Intre Partile:

MidSoft It Group S.R.L. : persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Gazelei nr 28C sector 4, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/18713/2006, avand codul unic de inregistrare RO 19211548, denumita in continuare, „Prestator”

si

dvs. : persoana juridica sau fizica cu datele de identificare stocate in contul dvs. din facturis-online.ro denumita, in continuare, „Client”

a intervenit prezentul Contract de prestari servicii, in conditiile de mai jos:

TERMENI FOLOSITI

Pe parcursul acestui Contract termenii definiti mai jos se vor interpreta dupa cum urmeaza:

1. Prestator – MidSoft It Group, persoana juridica specializata in prestarea de servicii software/informatice de inalta calitate.
2. Serviciu – orice serviciu/produs software furnizat de catre Prestator : – program de facturare, gestiune stocuri, contabilitate primara oferit prin intermediu site-ului facturis-online.ro – aplicatii speciale pentru dispozitivele mobile (telefoane, tablete etc.)
3. Client – persoana juridica sau fizica care foloseste serviciile oferite.

ARTICOLUL 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Prezentul Contract are drept obiect prestarea de servicii software/informatice catre client.

ARTICOLUL 2 – DURATA CONTRACTULUI

2.1 Durata contractului se considera a fi cea trecuta in factura achitata de catre client (incepand de la data emiterii acestei facturi)
2.2 Prezentul contract inceteaza de drept si fara nici o formalitate, in cazul in care una din parti este declarata in stare de incapacitate de plata, faliment, se declanseaza procedura de lichidare, sau se retrage autorizatie de functionare de catre autoritatile competente, pe durata derularii prezentului Contract.

ARTICOLUL 3 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

3.1 Esti responsabil pentru pastrarea securitatii si condifentialitatii informatiilor de acces pe acest site (parole si nume de utilizator, precum si orice alte modalitati de autentificare si accesare a serviciilor facturis-online.ro). Daca ai instrainat sau ti-au fost sustrase prin orice modalitate datele de acces la contul tau, vei fi raspunzator de utilizarea acestora, indiferent daca aceasta se face cu sau fara voia ta.
3.2 Deoarece identificarea utilizatorilor pe Internet este dificila, prestatorul nu confirma faptul ca fiecare utilizator este ceea ce se pretinde a fi, astfel incat in cazul in care compania sau facturis-online.ro ar fi implicata intr-o disputa de orice natura, cu unul sau mai multi utilizatori, compania este absolvita de orice raspundere sau despagubire (directa sau indirecta) de orice fel si de orice natura. Compania nu are obligatia legala de a controla datele ori informatiile oferite de utilizatori, cand se inregistreaza.
3.3 Prestatorul nu isi asuma nici o responsabilitate si nu va suporta eventualele pagube (fie ele si materiale) datorita functionarii necorespunzatoare a produselor/serviciilor software furnizate catre Client.
3.4 Daca se observa erori, clientul se obliga sa le comunice prestatorului, in timp util iar aceasta este obligata sa le remedieze intr-un timp cat mai scurt posibil.
3.5 Prestatorul isi rezerva dreptul sa insereze in produsele sale elemente de reclama si publicitate proprie (de ex. www.facturis-online.ro)

ARTICOLUL 4 – CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR

4.1 Fiecare parte recunoaste importanta Informatiei Confidentiale apartinand celeilalte parti. In consecinta, fiecare parte va proteja astfel de Informatii Confidentiale de la dezvaluirea catre terte parti, folosind acelasi grad de atentie ca si pentru informatiile sale proprii.
4.2 Prestatorul garanteaza pentru confidentialitatea datelor introduse de catre client in baza de date a aplicatiei online, adica nu se vor folosi acele date in nici un scop de pe urma carora s-ar putea obltine orice fel de foloase.

ARTICOLUL 5 – GARANTII ALE PRESTATORULUI si CLIENTULUI

Prestatorul garanteaza ca, la data incheierii prezentului Contract, este o societate inregistrata in conformitate cu legile din Romania si mai garanteaza de asemenea ca:

(a) are puterea si autoritatea de a a-si asuma obligatiile in care s-a angajat;
(b) are autoritatea corporativa de a semna prezentul Contract si de a-si asuma toate obligatiile care decurg din acesta;
(c) nu este necesara acordarea nici unei aprobari, licente sau altei autorizari din partea oricarei autoritati de stat in beneficiul Prestatorului pentru incheierea in mod valabil a prezentului Contract sau, in cazul in care este necesara o astfel de aprobare, Prestatorul garanteaza ca ea a fost obtinuta sau aplicata in mod legal.

Clientul garanteaza ca, la data incheierii prezentului Contract, este o societate inregistrata in conformitate cu legile din Romania si mai garanteaza de asemenea ca:

(a) are puterea si autoritatea de a a-si asuma obligatiile in care s-a angajat;
(b)are autoritatea corporativa de a semna prezentul Contract si de a-si asuma toate obligatiile care decurg din acesta;
(c)nu este necesara acordarea nici unei aprobari, licente sau altei autorizari din partea oricarei autoritati de stat in beneficiul Prestatorului pentru incheierea in mod valabil a prezentului Contract sau, in cazul in care este necesara o astfel de aprobare, Prestatorul garanteaza ca ea a fost obtinuta sau aplicata in mod legal.

ARTICOLUL 6 – DISPOZITII FINALE

6.1 Ambele parti se vor informa reciproc privind orice situatie sau informatie aparuta si privitoare la executarea prezentului Contract.
6.2 Prezentul Contract este guvernat de legile din Romania.